Lingua JuraLingua Jura

WELKE TEKSTEN VERTALEN
EN REVISEREN WIJ?

Aarzel niet Lingua Jura te contacteren voor alle juridisch vertaalwerk van en naar het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans en Portugees. Andere talen zijn op aanvraag.

Onze juristen/vertalers vertalen onder meer:

 • overeenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • notariële aktes
 • dagvaardingen, verzoek- en verweerschriften
 • conclusies
 • procedurestukken
 • vonnissen en arresten
 • beroep- en bezwaarschriften
 • exploten
 • juridische adviezen
 • correspondentie
 • wetteksten
 • statuten
 • vergaderstukken van vennootschappen
 • (samenvattingen van) prospectussen
 • registratiedocumenten
 • jaarverslagen
 • memoranda

Nederlands

Uw expert in vrije en beëdigde juridische vertalingen
Nederlands | Frans | Engels | Duits | Italiaans | Spaans | Portugees

français

Votre expert en traductions juridiques libres et jurées
néerlandais | français | anglais | allemand | italien | espagnol | portugais

English

Your expert in non-certified and certified legal translations
Dutch | French | English | German | Italian | Spanish | Portuguese

Deutsch

Ihr Experte für freie und beeidigte juristische Übersetzungen
Niederlandisch | Französisch | Englisch | Deutsch | Italienisch | Spanisch | Portugiesisch

italiano

Autorità in traduzioni legali libere e giurate
neerlandese | francese | inglese | tedesco | italiano | spagnolo | portoghese

español

Vuestro experto en traducciones jurídicas libres y autentificadas
neerlandés| francés | inglés | alemán | italiano| español | portugués

português

Seu especialista em traduções jurídicas livres e juramentadas

holandés| francés | inglés | alemão | italiano| espanhol | português

CONTACT LINGUA JURA

 • Leeuwkestraat 1 bus 01 – B-8790 Waregem
 • +32 (056) 60 64 68
 • legal@linguajura.be Ja, gelieve mij op de hoogte te houden van uw nieuws