Lingua JuraLingua Jura

Lingua Jura is een uitermate gespecialiseerd juridisch vertaalbureau waarop u een beroep kan doen voor zowel vrije als beëdigde vertalingen  van juridische teksten.

Uw vertaalwerk wordt uitsluitend uitgevoerd door juristen/vertalers die een gedegen taalopleiding hebben genoten waarvan de meeste verbonden waren aan gerenommeerde advocatenkantoren.

Lingua Jura werd in september 2009 opgericht door Evelyne Desmet, die een Licentie Romaanse Talen (Frans/Italiaans) heeft gevolgd aan de Katholieke Universiteit Leuven (afgestudeerd in 1997) en vervolgens een Licentie Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk en aan de Universiteit Gent (afgestudeerd in 2001).

Evelyne Desmet was gedurende 8 jaar als advocate verbonden aan de balie van Brussel en werkzaam bij Linklaters LLP (afdeling Vennootschapsrecht, Fusies en Overnames in het kantoor te Brussel).

Bovendien is Evelyne Desmet beëdigd vertaler bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van West-Vlaanderen afdelingen Brugge en Kortrijk voor het Nederlands, Frans, Engels en Italiaans.

Voor beëdigde vertalingen in andere talencombinaties wordt een beroep gedaan op beëdigde vertalers in de desbetreffende talencombinatie.

Evelyne Desmet blijft zich voortdurend bijscholen door deelname aan seminaries georganiseerd door o.a. KU Leuven (voor het academiejaar 2014-2015, de studiecyclus ‘Contractuele clausules’ en de studiedagen ‘Wetboek van economisch recht’ en ‘Themis Vennootschaps- en Financieel Recht’).

Kwaliteitsgarantie

Aan iedere vertaling wordt gewerkt door minimaal twee vertalers: een (jurist-)vertaler die de tekst vertaalt en een (jurist-)vertaler/revisor die de vertaling controleert. Dit laatste houdt onder meer in dat de vertaling grondig gecheckt wordt op volledigheid, interpretatie, terminologie, stijl, spelling, grammatica en lay-out.

Confidentialiteit

Vertrouwelijkheid is essentieel en daarom ondertekenen al onze juristen-vertalers een confidentialiteitsovereenkomst.

Onze opdrachtgevers

Wij leveren juridische vertalingen aan Belgische en internationale advocaten- en notariskantoren, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsjuristen en particulieren.

CONTACT LINGUA JURA

  • Leeuwkestraat 1 bus 01 – B-8790 Waregem
  • +32 (056) 60 64 68
  • legal@linguajura.be Ja, gelieve mij op de hoogte te houden van uw nieuws